Home » Carve » Doelen Carve

Doelen Carve

 

De hoofddoelen van Carve zijn tweeledig, te weten

1.Ontwikkeling van praktische handvatten
De ontwikkeling van praktische handvatten waarmee bedrijven in de agrifoodketen:

  • hun keten zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten,
  • kansen voor verwaarding van grondstoffen en reststromen optimaal kunnen benutten
  • verspilling van grondstoffen of eindproducten zoveel mogelijk kunnen vermijden

 

2.Ontwikkeling van een overkoepelend denk- en beslismodel
Het andere doel is de ontwikkeling van een gevalideerd overkoepelend denk- en beslismodel, dat door bedrijven in de keten gebruikt kan worden voor het nemen van betere beslissingen. De te ontwikkelen denk- en beslismodellen zijn:

  • Grondstof efficiëntie tool: Exergie en resource flow modellen voor een gehele keten van grondstoffen tot voedselproducten, die inzicht geven in de hotspots en verbeteropties voor de resource efficiency en circulaire grondstofstromen in de keten. De modellen worden tevens gebruikt om alternatieve processen & scenario’s door te rekenen en effecten op grondstof efficiency, productkwaliteit en economische
  • Ketenmodel voedselverspilling: Beslissingsondersteunend multi-criteria model voor het doorrekenen van verbeteropties in ketens rond innovaties, bijvoorbeeld houdbaarheidsverlenging, logistieke processen, replenishment, bestelprocessen, inkoopcriteria en -modellen,

In het project worden concrete pilotprojecten bij bedrijven zelf ingezet voor nieuwe inzichten om de modellen te voeden en te valideren. Doelstelling is om in de concrete ketengerichte projecten een reductie van de voedselverspilling te realiseren van minimaal 25%.

Scroll To Top