Home » Carve » Pilots

Pilots

 

De pilots bestaan enerzijds uit op zichzelf staande deelprojecten met een eigen onderzoeksvraag en opzet, waarin gebruikt wordt gemaakt van de denk- en beslismodellen en waaruit nieuwe praktische handvatten voor verbetering voortkomen. Anderzijds worden gedurende het project bedrijven betrokken voor het valideren en voeden van de denk- en beslismodellen en van bestaande praktische handvatten.

Onderstaand vindt u de CARVE pilots tot nu toe.

Pilots 2016

In deze pilot wordt door Novidon en Wageningen Food & Biobased Research onderzoek gedaan naar manieren om deze reststroom geschikt te maken als grondstof voor levensmiddelen waarbij de microbiologische voedselveiligheid geborgd is. Zetmeelrijke bijproducten van aardappelen zijn na bewerking geschikt als grondstof voor veevoer, materialen en energieproductie. Een hogere verwaarding, waarbij het bijproduct geschikt wordt gemaakt voor menselijke consumptie, levert voordelen op, waaronder het verminderen van voedselverspilling.

Wageningen Food & Biobased Research kijkt samen met Lamb Weston Meijer of van de nevenstromen ‘stoomschillen’ ingrediënten als suikers, eiwitten en vezels zoals pectines te winnen zijn. De pilot richt zich op het ontwikkelen van een methodiek hoe een nevenstroom kan worden opgewaardeerd naar voedselingrediënt. In de agro-food industrie worden omvangrijke nevenstromen afgezet als veevoeder. Deze pilot ambieert het hoger valoriseren van dergelijke stromen, bijvoorbeeld voor voedseltoepassingen. Vanuit AGF sectoren zijn de nevenstromen vaak niet-zuiver of om andere redenen ongeschikt voor directe toepassingen voor humane voeding.
 

Pilots 2015

Royal A-ware onderzocht met Wageningen UR Food & Biobased Research de voedselverspilling in haar kaasketen, door aan de hand van een duidelijke definitie te meten waar, waarom en hoeveel reststromen ontstaan. Bij dit project waren medewerkers van diverse afdelingen betrokken, en werd ingezet op bedrijfsbrede bewustwording.

Het European Bakery Innovation Centre (EBIC) onderzocht of met retourbrood, brood dat van supermarkten teruggaat naar bakkerijen, nieuwe smakelijke producten gemaakt kunnen worden. Samen met Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelde het EBIC ontbijtkoek en koekjes met retourbrood als grondstof, en onderzocht het receptuur, productieproces, microbiologische veiligheid en kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat de koekjes en snijkoek gemaakt van retourbrood in de smaak vallen bij consumenten en dat het verwerkte retourbrood positief bijdraagt aan de waardering van deze producten.

Iglo Nederland en Wageningen UR Food & Biobased Research onderzochten of en in welke mate de conserveringswijze van voedselproducten bij mensen thuis van invloed is op voedselverspilling. Door middel van consumentenonderzoek werd vastgesteld hoeveel en hoe vaak mensen verse, geconserveerde en ingevroren producten weggooien.

Arla, Royal FrieslandCampina, Albert Heijn, Jumbo en PLUS werken samen in de zuivelketen en onderzoeken met Wageningen UR Food & Biobased Research of en hoe optimalisatie van logistieke en bestelsystemen tot minder derving in de winkel kan leiden.

Scroll To Top