Home » Algemeen » ‘Europese Unie moet meer doen om voedselverspilling doeltreffend te bestrijden’
‘Europese Unie moet meer doen om voedselverspilling doeltreffend te bestrijden’

‘Europese Unie moet meer doen om voedselverspilling doeltreffend te bestrijden’

17-01-2017 | De tot dusver genomen Europese beleidsmaatregelen om voedselverspilling te bestrijden blijven versnipperd en te weinig constant, en het ontbreekt aan coördinatie op het niveau van de Europese Commissie. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een nieuw verslag. Volgens de controleurs worden de in hun verslag genoemde problemen niet geheel verholpen door het meest recente Europese voorstel voor de bestrijding van voedselverspilling, te weten de oprichting van een platform.

Voedselverspilling is een wereldwijd probleem dat op alle niveaus moet worden aangepakt. Uit actuele ramingen blijkt dat wereldwijd ongeveer een derde van het voor menselijke consumptie geproduceerde voedsel verspild wordt of verloren gaat. Deze verspilling brengt enorme economische en milieukosten met zich. De vooruitgang tot nu toe werd belemmerd door het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van ‘voedselverspilling’ en het ontbreken van een overeengekomen uitgangswaarde waaraan de nagestreefde afname wordt afgemeten. Dit ondanks de herhaalde oproepen van het Europees Parlement, de Europese Raad, het Comité van de Regio’s, de G20 en andere partijen aan de Europese Unie om te helpen voedselverspilling te verminderen.

Bij de controle van de Europese Rekenkamer is onderzocht welke rol de Europese Unie speelt bij de bestrijding van voedselverspilling, welke maatregelen tot dusver zijn genomen en op welke wijze de verschillende EU-beleidsinstrumenten werken met het oog op het terugdringen van voedselverspilling. De controle was gericht op de maatregelen die de voorkeur krijgen in de strijd tegen voedselverspilling, namelijk preventie en schenkingen.

“In ons verslag aan de Europese Commissie wordt een aantal gemiste kansen en mogelijke verbeteringen aangewezen waarvoor geen nieuwe wetgeving of meer overheidsgeld nodig is”, aldus Bettina Jakobsen, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “Maar door zich te richten op het opzetten van een platform mist de Europese Commissie weer een kans om het probleem doeltreffend aan te pakken. Wat we nu nodig hebben, is een betere afstemming van het bestaande beleid, een betere coördinatie en een duidelijke beleidsdoelstelling om voedselverspilling te verminderen.” De Europese Rekenkamer stelt onder meer voor om juridische en andere obstakels voor voedselschenkingen weg te nemen. De nadruk moet echter liggen op het voorkómen van verspilling, niet alleen bij supermarkten en de industrie, maar ook in de landbouw en visserij.

Zie voor meer informatie het rapport De bestrijding van voedselverspilling: een kans voor de EU om de hulpbronnenefficiëntie van de voedselvoorzieningsketen te verbeteren op de site van de Europese Rekenkamer.

Bron: Agriholland.nl

Scroll To Top