Home » Uit de praktijk » Instellingen » Duurzaam en Gezond aan Tafel in de zorg

Duurzaam en Gezond aan Tafel in de zorg

11-04-2017 | Stichting Diverzio riep afgelopen jaar, samen met het ministerie van VWS, stichting De Friesland en regionale Rabobanken, zorgorganisaties in heel Nederland op om samen van het eten in de zorg het lekkerste en goedkoopste medicijn te maken.

Aan die oproep werd breed gehoor gegeven. In vijf regio’s gingen groepen zorgorganisaties aan de slag met de verduurzaming van hun maaltijdvoorziening, in het programma Duurzaam en Gezond aan Tafel. Inmiddels staat ook een extra – zesde – groep in de startblokken. Deze begint op 15 februari.

Het landelijke programma Duurzaam en Gezond aan Tafel kent deelnemende organisaties vanuit de ouderenzorg, ziekenhuizen, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zij gingen in november van start met een programma van vijf Masterclasses. Het programma steunt op vier pijlers: terugdringen van voedselverspilling, verhogen van maaltijdtevredenheid, vergroten van duurzame inkoop én werken aan een positieve financiële begroting. Naast de vijf groepen die al draaien, komt er nu dus nog een zesde groep bij. Deze is bedoeld voor zorgorganisaties waarvoor de start in november te vroeg kwam, of die alsnog graag deel uit willen gaan maken van dé landelijke beweging voor beter eten en drinken in de zorg.

Meedoen?

Meer dan 150 deelnemers gingen deze groep al voor. Zij volgen samen met collega’s uit de disciplines voeding, facilitair en inkoop de reeks Masterclasses. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van een verbeterplan. Daarnaast wordt er gemeten en gemonitord met behulp van een online dashboard en krijgen de deelnemers persoonlijk advies en coaching. Organisaties die mee willen doen kunnen zich online aanmelden.

Bron: Missethoreca.nl

Scroll To Top