Home » Algemeen » Kabinet steunt strijd tegen voedselverspilling met € 7 mln

Kabinet steunt strijd tegen voedselverspilling met € 7 mln

21-03-2018 | Het kabinet maakt de komende vier jaar € 7 mln vrij om voedselverspilling tegen te gaan. Ze steunt hiermee de ambitie van bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om in 2030 de voedselverspilling te halveren.

Met deze doelstelling wil Nederland koploper worden in de strijd tegen voedselverspilling. Dat maakt de Taskforce Circular Economy in Food bekend in de nationale agenda tegen voedselverspilling, die minister Schouten gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Taskforce is vorig jaar opgericht en bestaat uit bedrijven uit de voedselketen en vertegenwoordigers vanuit de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Hoofdlijnen binnen de agenda

In Nederland wordt jaarlijks circa 2 miljoen ton aan voedsel verspild in alle schakels van de voedselketen, inclusief consumenten. Zij spelen een aanzienlijke rol in de voeselverspilling, want consumenten gooien op jaarbasis gemiddeld 41 kilo voedsel per persoon weg. In Europa is voedselverspilling zelfs verantwoordelijk voor 6 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen. Dat moet anders, vindt de Taskforce Circular Economy in Food.

Om de doelstelling te behalen zijn er vier hoofdlijnen binnen de agenda: ‘monitoren van voortgang en impact, samen tegen voedselverspilling in de keten, samen tegen voeldselverspilling bij de consument en het veranderen van de spelregels.’ Het vrijgemaakte geld van het kabinet wordt geïnvesteerd in innovatie, onderzoek, monitoring en voorlichting. Op deze manier worden alle vier de hoofdlijnen gesteund.

Download hier de hele agenda

Versoepelen van wetten en regels

De vierde hoofdlijn, het veranderen van de spelregels, is een belangrijk onderdeel van de agenda. Om de nieuwe aanpak te laten slagen wil minister Schouten waar nodig wetten en regels versoepelen of schrappen. Dit sluit aan bij het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ dat staatssecretaris Mona Keijzer gisteren heeft ingediend. Zo pleit de minister onder andere voor uitbreiding van de Europese lijst van producten waar geen houdbaarheidsdatum op hoeft te staan. Ook wil de minister er samen met het bedrijfsleven voor zorgen dat de houdbaarheid van producten duidelijker wordt voor consumenten.

Artikel van: Duurzaambedrijfsleven.nl

Scroll To Top