Home » Uit de praktijk » Relevante onderzoeken » Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage

Voedselverspilling in Nederland op basis van zelfrapportage

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben het Voedingscentrum gevraagd om
onderzoek te coördineren dat inzicht moet geven in voedselverspilling door de consument.
In opdracht van het Voedingscentrum heeft CREM Waste Management een afvalsorteeranalyse uitgevoerd om de omvang
en samenstelling van de voedselverliezen (in rest- en gft-afval) bij huishoudens in Nederland gedetailleerd in kaart te
brengen. Daarop aanvullend heeft Kantar Public in opdracht van het Voedingscentrum een kwantitatief onderzoek uitgevoerd
naar de mate van zelf gerapporteerde verspilling. Deze vragenlijst biedt ruimte om bewustzijnsindicatoren van verspilling te
meten en een beeld te krijgen van de verhouding van (alternatieve) weggooiroutes.
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de mate van zelf gerapporteerde verspilling binnen het eigen huishouden
van consumenten. Daarbij willen we ook uitzoeken via welke afvalroutes bepaalde productgroepen worden weggegooid. Tot
slot kijken we of er verschillen zijn in weggegooide hoeveelheden voedsel op basis van een aantal bewustzijnsindicatoren en
sociaal demografische achtergrond kenmerken.

Lees hier het hele artikel

Scroll To Top