Home » Overige » SBIR Voedselverspilling verminderen

SBIR Voedselverspilling verminderen

SBIR staat voor Small Business Innovation Research. SBIR is een aanbestedingsinstrument dat de Nederlandse overheid gebruikt voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De SBIR Voedselverspilling verminderen, die van september 2010 t/m januari 2014 loopt, heeft tot doel het voedsel dat voor menselijke consumptie geschikt is, maar verspild wordt tijdens opslag, transport, verwerking of vermarkting in de gehele keten tegen te gaan.

Op grond van de goedgekeurde projectvoorstellen is de inschatting dat met deze SBIR circa 196.129 ton minder voedsel verspild wordt. Pas als alle projecten tot volle markt wasdom zijn gekomen kan het daadwerkelijke effect beoordeeld worden.

De SBIR-methode is gebaseerd op een driefasen aanpak:
• Fase 1: Haalbaarheidsstudie
• Fase 2: Onderzoek en Ontwikkeling
• Fase 3: Commercialisatie

Fase 1 – de haalbaarheidsstudie – Voor deze SBIR hebben 51 bedrijven ingezonden. In 2010 zijn 16 projecten gestart en afgerond.

Fase 2 – Er zijn 7 bedrijven geselecteerd die een opdracht hebben gekregen voor onderzoek en ontwikkeling. Fase 2 loopt tot januari 2014.

Fase 3 – wordt niet door de overheid betaald. Het bedrijf wordt gestimuleerd om al in een vroeg stadium op zoek te gaan naar externe financiers voor deze fase. Als de overheid zelf afnemer van het product is, kan zij als financier optreden van de laatste fase. Dit wordt dan echter niet uit het SBIR budget betaald en in het algemeen zullen de Europese aanbestedingsregels weer gevolgd moeten worden. Het intellectueel eigendom komt toe aan het bedrijf.

Neveneffecten

  • Bedrijven die door de SBIR Beoordelingscommissie ‘goedgekeurd’ zijn kunnen bij banken eenvoudiger een krediet krijgen.
  • Het krijgen van een SBIR opdracht is een verkoopargument voor de innovatie.
  • Op basis van mondelinge informatie van bedrijven wordt geschat dat het SBIR tender-instrument circa 3 keer zoveel innovatiebestedingen veroorzaakt dan het bedrag waarvoor de
  • minister het product laat ontwikkelen.
  • Daarnaast blijken bedrijven betere toegang tot investeerders te krijgen waaronder nieuwe businesspartners.
Scroll To Top