Home » Algemeen » Rabobank: 0,5 miljard dollar voor duurzame landbouw
Rabobank: 0,5 miljard dollar voor duurzame landbouw

Rabobank: 0,5 miljard dollar voor duurzame landbouw

24-10-2017 | Rabobank-bestuurder Jan van Nieuwenhuizen roept supermarktketens op om niet alleen te focussen op de laagste inkoopprijzen. “Retailers moeten zich realiseren dat de hele voedselketen de ruimte nodig heeft om te innoveren in duurzaamheid.” Wat doet de Rabobank zelf op dit vlak? Op 16 oktober presenteerde de bank een duurzaamheidsprogramma voor de komende 3 jaar.

Rabobank wil graag investeren in een duurzame voedselketen en doet dat met het 3-jarige programma Kickstart Food. “Elk half jaar starten we een programma waarbij we één duurzaamheidsthema een extra impuls geven”, vertelt Jacqueline Pieters, Global Head Banking for Food Inspiration Center bij de Rabobank. “We beginnen met het thema aarde en hebben daarbij de  focus op duurzame landbouw in Zuid-Amerika. In januari starten we een programma tegen voedselverspilling in Europa. Ook de thema’s ‘samenwerken in de keten’ en ‘een gezond voedingspatroon’ komen aan bod. Elk programma duurt 3 jaar en telkens kiezen we een ander continent voor de Kickstart. Zo willen we duurzaamheid in de hele voedselketen een extra impuls geven.”

U bent gestart met het thema duurzame landbouw. Maar er zijn al veel initiatieven op dit gebied. Waarom is het belangrijk dat ook de Rabobank daar een steentje aan bijdraagt?
“Omdat het voor duurzame landbouwprojecten vaak lastig is om de financiering rond te krijgen. Dit komt meestal door de lange looptijd. Duurzame palmolie is daar een voorbeeld van. Het duurt 7 jaar voordat een palmboom vrucht draagt en de boer hier iets aan gaat verdienen. Volgens de normale bancaire regels zouden veel van dit soort projecten geen financiering krijgen. Wij vinden het belangrijk dat boeren hier toch in investeren. We hebben de kennis, de contacten en de financiële middelen om daar een bijdrage aan te leveren.”

U stelt samen met de Verenigde Naties 1 miljard dollar aan leningen beschikbaar voor de Kickstart duurzame landbouw. Waar wordt dat geld in geïnvesteerd?
“Dit geld is bedoeld voor duurzame landbouwprojecten, in eerste instantie vooral in Zuid-Amerika. We hebben daar een samenwerkingsproject met het Wereld Natuur Fonds waarbij Braziliaanse soja-boeren werken volgens het raamwerk dat we zelf hebben opgesteld voor een duurzame bedrijfsvoering. We focussen hierbij op het verbeteren van de grondkwaliteit en het tegengaan van ontbossing.”

Is een bank wel de aangewezen partij om dit te toetsen en te borgen. Is het niet beter om dit over te laten aan onafhankelijke certificeringsinstanties?
“Natuurlijk en we werken zo veel mogelijk met andere partijen samen. Maar voor sommige thema’s zijn er nog onvoldoende duurzaamheidscertificaten beschikbaar. In Brazilië willen we een breder spectrum van duurzaamheidaspecten meenemen dan beschikbaar. Daarom hebben we zelf een duurzaamheidschecklist gemaakt. Deze gebruiken we in onze discussies met onze klanten om hen te helpen duurzamer te werken. ”

In januari 2018 lanceren jullie in Europa de Kickstart tegen voedselverspilling. Welke rol willen jullie daarin spelen?
“Bij dat thema willen we met name een kennispartner zijn. In Europa zit de grootste verspilling aan het einde van de keten. Het zijn vooral de supermarkten en de consumenten die veel eten weggooien omdat het over de datum is. Misschien kunnen we daarbij leren van projecten uit Amerika? Er zijn Amerikaanse retailers die hun producten vlak voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum op laten halen. Zo kunnen deze producten toch nog geconsumeerd worden. Ook willen we ons netwerk gebruiken om partijen in de voedselketen bij elkaar brengen. Het afval van het ene bedrijf kan een waardevolle grondstof zijn voor een ander bedrijf. Bovendien investeren we in educatie over voedselverspilling op scholen. En we steunen andere initiatieven die voedselverspilling tegen gaan, zoals de Verspillingsfabriek in Veghel en innovaties die zorgen voor een langere houdbaarheidsdatum.”

Het derde thema waar jullie op focussen is de samenwerking in de keten. Welke rol willen jullie daarin spelen?
“Grote voedingsmiddelenfabrikanten willen graag onderscheidende producten op de markt brengen met duurzame ingrediënten. Maar boeren hebben een paar jaar nodig om die omslag te maken. We willen die boeren graag een financiering geven. Maar we verwachten ook van fabrikanten dat zij een lange termijn-relatie met hen aangaan zodat de boeren de tijd krijgen om hun bedrijf te verduurzamen.”

Wat doet Rabobank op het vlak van gezonde voeding?
“We investeren onder meer in educatie over gezonde voeding op scholen.”

Tijdens de Kickstart deed uw collega Jan van Nieuwenhuizen een oproep aan supermarktketens om de voedselketen de ruimte te geven om te innoveren in duurzaamheid. Dat betekent dat consumenten standaard meer gaan betalen voor hun producten. Kun je dat wel van hen vragen?
“In het verleden hebben we gezien dat dat wel degelijk kan. Supermarkten zijn bijvoorbeeld massaal overgestapt op duurzame cacao. En ze hebben contracten voor de langere termijn afgesloten met hun vleesleveranciers. Daardoor hebben boeren een duurzaamheidsslag kunnen maken. Ik ben ervan overtuigd dat supermarkten dat voor meer producten kunnen doen, zodat zij bijdragen aan het verduurzamen van de hele voedselketen.”

Door: Maaike Tindemans
Bron: Levensmiddelenkrant

Scroll To Top