Home » Algemeen » Terugblik Food Waste congres
Terugblik Food Waste congres

Terugblik Food Waste congres

09-10-2017 | Op woensdag 4 oktober organiseerden VerpakkingsManagement en Verpakken in ’t Spant in Bussum een congres over het tegengaan van voedselverspilling en de rol die de verpakking daarin kan spelen. Sprekers uit de wetenschap, technologie en de foodwereld lieten hun licht schijnen op dit onderwerp. Kartoflex was als deelnemer aanwezig.

Onder leiding van dagvoorzitter Hester Klein Lankhorst, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) werd in razend tempo vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp voedselverspilling benaderd. Een interessante line-up aan sprekers presenteerde hun visie op voedselverspilling en hoe we dit probleem samen kunnen aanpakken. Want dat we dit moreel verplicht zijn, daar was iedereen het wel over eens. Voedselverspilling werd door één van de sprekers als maatschappelijk onwenselijk fenomeen zelfs wel ‘het nieuwe roken’ genoemd.

Voedselverspilling: probleem én uitdaging tegelijk
We gooien ongeveer de helft van ons voedsel weg. Dit is niet alleen zonde, dit is een groot probleem. Voedselverspilling is ook verspilling van schaarse productiemiddelen zoals land, water, energie en CO2. Het klimaat en voedselproductie beïnvloeden elkaar over en weer. We hebben maar één aarde om de wereldbevolking te voeden, en de impact van voedsel op het milieu is erg groot.

Interessante business case
Maar het tegengaan van voedselverspilling levert ook een interessante business case op. De rol van de verpakking is daarbij van groot belang, maar er zijn meer manieren om de verspilling van voedsel tegen te gaan. Hester Klein Lankhorst besprak met “voedselredders” Chantal Engelen (Kromkommer), Ruby van den Broek ( InStock) en August de Vocht (NoFoodWasted) hun drijfveren, de resultaten tot nu toe en waar zij nog kansen zien. Een van de belangrijkste inzichten van dit congres was dat het verzamelen en gebruik van data en forecasting verspilling kan tegengaan. Door menselijk gedrag te analyseren en doorgronden kan er beter ingespeeld worden op patronen. Zo kunnen met name in de horeca tijdens congressen en in hotels enorme hoeveelheden voedsel worden bespaard. Ook de verspilling rond promotionele acties in supermarkten kwam uitgebreid aan bod.

Met Dennis Iseger (CSR Manager Arla) en Liliane van Heteren (Manager Sustainable Retailing bij Albert Heijn) besprak Hester Klein Lankhorst de visie op en aanpak van voedselverspilling vanuit het perspectief van de foodproducent en de retailer. Retailers werken bijvoorbeeld al veel samen met kleinere organisaties zoals InStock en lokale voedselbanken. Er moet een heel ecosysteem ontstaan, waarbij door middel van kleine stapjes en verschillende initiatieven voedselverspilling langzaam wordt aangepakt. Dat is ook een kwestie van bewustwording en verandering van gedrag bij de consument. Iedereen kan – hoe klein ook – een bijdrage leveren en het verschil maken.
Website food waste congres

Bron: kartoflex.nl

Scroll To Top